Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

JZU Opšta bolnica obavlja sekundarni nivo zdravstvene zaštite za oko 70.000 stanovnika i pruža zdravstvenu zaštitu za opštine Bijelo Polje i Mojkovac. Zdravstvene usluge se pružaju i pacijentima Berana, Rožaja, Kolašina, Sjenice i Pljevalja. Opšta bolnica je smještena u 3 objekta na površini oko 8.500 m2 i okolnim zemljištem površine 30.000 m2.

Stručne konsultacije i dopunska dijagnostika se obavlja u saradnji sa KC Podgorica iz oblasti gastroenterologije, abdominalne hirurgije, patologije, interventne radiologije i ortopedije i urologije.

U 141 bolničkoj postelji godišnje se liječi  4.850 pacijenata, ostvarenoje 39.100 BO dana, sa prosječnim boravkom od 8 dana. Godišnje se obavi  1450 operacija,  porođaja 710, ambulantnih usluga 81.120, laboratorijskih analiza 16.993, broj dijaliza na godišnjem nivou iznosi 2341, a  broj davalaca krvi 1300.

Zdravstvene usluge u bolnici pruža 45 ljekara, od toga 36 ljekara specijalista, 9 ljekara na specijalizaciji, 4 subspecijaliste i jedan magistar.

Zdravstvena zaštita

U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalistickih grana:

 • Interne medicine ( infektivno, neurologija, dermatovenerologija, psihijatrija )
 • Hirurgije (opšte hirurgije,ortopedije sa traumatologijum,otorinolaringologije urologije, oftalmologije
 • Ginekologije i akušerstva
 • Pedijatrije ( neanotologija )
 • Služba za urgentnu medicinsku pomoć
 • Radiološke dijagnostike
 • Fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Anestezije sa reanimatologijom
 • Transfuziologije
 • Mikrobiologije
 • Patološke anatomije
 • Medicinske biohemije

 

Address

Our Address:

Bijelo Polje

GPS:

43.0369422, 19.7561911

Telephone:
Contact Owner